Bilimsel araştırma teknikleri çıkmış sorular. AÖF Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Dersi Çıkmış Sınav Soruları Vize, Final, Üç Ders ve Yaz Okulu Soruları


|2|3| 10.06.2022

AÖF Bilimsel Araştırma Yöntemleri Dersi Çıkmış Sınav Soruları Vize, Final, Üç Ders ve Yaz Okulu Soruları


VİZE


Sitemizden Bilimsel Araştırma Teknikleri Vize Soruları 1 ait testi indiriyorsunuz. Testler PDF formatındadır ve indirdiğiniz soruların cevap anahtarları dosya içerisinde verilmiştir. PDF dosyasındaki sorular sınav oturumuna ait testlere benzer formda düzenlenmiştir. Konuya ait soru sormak isterseniz aşağıdaki yorum bölümünü kullanabilirsiniz....

AÖF Bilimsel Araştırma Yöntemleri Dersi 2015

Yanıt Açıklaması: Belli bir araştırma için geliştirilen bir tanıma uyan ve üzerinde özellikleri ile ilgili ölçüm, sayım veya gözlemlerin yapılacağı gerçek nesne, birey veya olayların her birine birim adı verilir. Örneğin, genel nüfus sayımında birim insanken, çocuk sayısını belirlemek için yapılacak bir araştırmada birim ailedir. Bu amaçla 3255 öğrenciden 345 öğrenci örneklem olarak alınıyor. Bu araştırmanın genel evreni aşağıdakilerden hangisidir? Yanıt Açıklaması: Genel evren, tanımlanması kolay, fakat ulaşılması güç ve çoğu zaman imkânsız olan birimler bütünüdür. Çalışma evreni, araştırmacının, ya doğrudan gözleyerek ya da ondan seçilmiş bir örnek küme üzerinde...

AÖF Bilimsel Araştırma Yöntemleri Dersi 2013

BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VİZE SORULARI 1. Aşağıdakilerden hangisi yüzyüze anket yöntemleri arasında Aşağıdakilerden hangisi. Telefonla birebir anket 5. Cevaplayıcı ile anketör arasında kurulacak ilişki ile cevaplayıcıların sorulara doğru cevap vermesi, anlamadığı hususların anketör tarafından açıklanma imkânının bulunması özelliklerini taşıyan anket yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? Yüzyüze anket yöntemi 6. Temel düşünce yapısındaki mitolojinin yanında felsefe, edebiyat ve bilimsel çalışmalara da ağırlık verilmeye başlanan dönem veya toplum aşağıdakilerden hangisidir? Hipotez test süreci düşünüldüğünde, aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden önce gerçekleşmektedir? Aşağıdaki düşünürlerden hangisi Antik Roma dönemindeki önemli düşünürlerden biri değildir? Temelde bilimsel faaliyetlerden çok yönetsel...

Bilimsel Araştırma Teknikleri Final Soruları

Auzef Bilimsel Araştırma Teknikleri 1- Bilimsel araştırma teknikleri çıkmış sorular belirtilen özelliklerden hangisini taşıyan bir bilimsel araştırmanın orijinalliğinden söz edilemez? A Mevcut bulguları tekrar etme B Bilimsel araştırma teknikleri çıkmış sorular bilgi üretme C Daha önceki çalışmaları eleştirel olarak değerlendirme yapma D Mevcut veriden yeni sonuçlara ulaşma E Yeni bir araştırma alanına uygulama Cevap: A Mevcut bulguları tekrar etme 2- Varlığı ve varoluşu tüm derinliği ve boyutlarıyla inceleyen bütüncül bilgiler sistemi aşağıdakilerden hangisidir? A Tabiata materyalistik ve matematikleştirilebilir bir yaklaşım B İnsanların toplumsal iş ve düşünme etkinliklerinin bir ürünü C...

AUZEF Çocuk Gelişimi 1. Sınıf Çıkmış Sorular PDF İndir

Rasyonalizme göre bilginin kaynağı akıldır. Pozitivizme göre bilimsel bilgi dışındaki bilgilerin doğruluğu ve değeri tartışılabilir. Pragmatizme göre fayda sağlayan bilgi doğrudur. Gündelik bilginin gerçekliliği ve doğruluğu kişisel deneyime dayanır. Dini bilgi eleştiriye ve sorgulamaya kapalıdır. Bilimsel bilgi sistemli ve genel geçer sonuçlara ulaşmak isteyen bilgi türüdür. Matematik ve mantık formel bilimleridir. Elde edilen bilgiler kaynağına göre "epistemoloji" bilgi felsefesi içerisindeki bilgi akılmarını oluşturmaktadır. Deney ve gözlemden gelen bilgileri bilimsel bilgi adı altında toplarken inançtan gelen bilgiler dini bilgi olarak toplanmaktadır. Benzer şekilde gündelik bilgi, sanat bilgisi ve teknik bilgi gibi...

Bilimsel Araştırma Teknikleri Vize Soruları 1 PDF Dosya indir

Yanıt Açıklaması: Araştırma Raporu: Bilimsel bilginin paylaşımı için kullanılan bir tür yazılı iletişim biçimidir. Bilimsel bir araştırmanın neden yapıldığı, varsa sınanan hipotezleri, araştırma modeli, verilerin analizi ve kullanılan istatistiksel teknikler ile araştırma sonuçlarının sistemli bir şekilde yazılı hale getirilmesine araştırma raporu adı verilmektedir. Bilimsel yazı olarak da adlandırılan araştırma raporu araştırmanın gerekçesini, önemini, amaçlarını, yöntemlerini, örneklemini, analizlerini, bulgularını, bilimsel kaynaklar içindeki yerini ve bilime katkılarını birbirini izleyen alt bölümlerle sistematik olarak sunan, metin, tablo ve grafiklerden oluşan bilgi sunum türüdür. Paylaşıldığı ortama ya da yayın yerine bağlı olarak sözü edilen...

AUZEF

Bilimsel Araştırma Teknikleri Final Soruları Bilimsel Araştırma Teknikleri Final Soruları Aşağıda verilen araştırmacılardan hangisi değişkenlerin ölçümü üzerine çalışmamışıdır? Gay ve Diehl B. Bell ve Waters E. Fromm Cevap : E. Fromm Aşağıdaki ikincil veri türü değildir? Yüksek Lisans Tezi D. Kitaplar Cevap : A. Gazeteler Aşağıdakilerden hangisi ikincil verilerin üstünlüklerinden biridir? Araştırmacının İhtiyacını Karşılamayacak Nitelikte Olmaları B. Dönemsel Çalışmalara İmkân Tanıması C. Ticari Amaçlı Verilere Ulaşmanın Pahalı Olabilmesi D. Çalışma Olması Gerekenden Çok Verilerin Elverdiği Şekilde Tasarlanması E. Karşılaştırma ve Sağlama Yapma İmkânı Sunmaması Cevap : B. Dönemsel Çalışmalara İmkân...

Auzef Bilimsel Araştırma Teknikleri

SOSYOLOJİ DE ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ ÜNİTE-1 FELSEFE : Felsefe en geniş anlamıyla özne ile nesne arasındaki ilişkileri açıklamaya çalışan bir faaliyet alanıdır. Felsefenin en temel konusu varlık ve bilgi sorunudur. Varlık felsefesi ontoloji : Ruh-madde ilişkisini ele almaktadır. Varlığın yapısını, özelliğini, varlığın özsel ve biçimsel niteliğini, varlık-yokluk problemini ve Esas olarak varlığı maddesel, zihinsel ve ruhsal boyutlarıyla çözümlemeye çalışır. Metafizik: Fizik ötesi kavramları sistematik olarak ele alan bir faliyet alanıdır ve ruh, ölümsüzlük, öteki dünya ve tanrı gibi soyur kavramları kendisine konu edinir. Bilgi felsefesi epistemoloji : Bilgimizin kaynağının...

dagrid.us

Bilimsel Araştırma Yöntemleri Final 1. Deneme Sınavı

Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ara 1. Deneme Sınavı

AÖF Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ders Notları ve Özetleri, Deneme ve Çıkmış Sınav Soruları

Vize


15.06.2022Tahinli kurabiye
07.06.2022El acmasi börek tarifleri
28.05.2022Milli monarşi nedir
11.06.2022Ağva masal evi
31.05.2022Kefaret son bölüm full izle
18.06.2022Güleryüz davet balo
02.06.2022Hatay my sos döner